Comunități

  • Teritorială Spania

    • președinte: Timşac Fedor
      vicepreședinte: Morar Mihai
      secretar: Galea Radu