Comunități

 • Teritorială Italia

  • președinte: Iacob Dănuţ
   vicepreședinte:
   secretar: Iordăchescu Mitică
   0039 / 3288 697983
   0039 / 0422 711081