Comunicate

Consiliul Bisericesc cheamă toți credincioșii penticostali la un timp de 3 zile de post și rugăciune, în zilele de joi – 16, vineri – 17 și sâmbătă – 18 iunie a.c., înainte de sărbătoarea Cincizecimii – Pogorârea Duhului Sfânt. Ne rugăm Domnului cu stăruință pentru o revărsare abundentă a Duhului Sfânt peste bisericile noastre, printr-o ungere proaspătă, aducătoare de har, de sfinţire și de binecuvântare. De asemenea, ne vom ruga pentru țara noastră: “pentru toţi cei ce sunt (şi pentru cei ce vor fi) înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:2-4).

Rugăm păstorii bisericilor să anunțe această chemare în bisericile pe care le slujesc, așa încât toți credincioșii să ia cunoștință de această solicitare.

Consiliul Bisericesc își exprimă aprecierea față de cei care vor răspunde la acest apel, unindu-se cu toți ceilalți care vom avea zilele respective puse deoparte pentru post și rugăciune.

citește întregul comunicat